ADAM BADASZEK LAUREATEM MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

ADAM BADASZEK LAUREATEM MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Adam Badaszek został nagrodzony w VI. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pn. „Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic. Laureat uczęszcza na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

Celem imprezy jest zapoznanie młodych twórców z najpiękniejszymi i wyjątkowymi zabytkami architektury Lublina i związanych z naszym regionem miejscowości – Kozłówki, Nałęczowa, Zamościa, Kazimierza Dolnego… Poprzez prace plastyczne wyrażenie swoich przeżyć i odkrywanie nierealnego znaczenia w zwyczajnych miejscach. To także ważny element promocji Lubelszczyzny i młodych talentów plastycznych.

Nadesłano 703 prace z 73 szkół podstawowych z Polski oraz z zagranicy – Ukrainy, USA, Niemiec, Bułgarii, Słowacji i Białorusi. Prace oceniane były przez komisję konkursową pod przewodnictwem Krystyny Rakowskiej – artysty plastyka, członka zarządu Kazimierskiej konfraterni Sztuki.

Jedną z sześciu nagród przyznanych w kategorii klas I-III otrzymała praca autorstwa Adama Badaszka. Adaś ma osiem lat i pracuje pod kierunkiem nauczycielki plastyki Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia biłgorajskiego MDK. Nagrodzona praca, namalowana pastelami, inspirowana była wnętrzem Kaplicy Trójcy Świętej znajdującej na Zamku Lubelskim. Kaplica to jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych zabytków architektury w Lublinie. Gotycka kaplica pochodząca z XIV wieku, zdobiona bizantyńsko-ruską polichromią z czasów króla Władysława Jagiełły, jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej, unikatowym w skali międzynarodowej.

VI. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic – został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury w Lublinie, Caritas Diecezji Lubelskiej pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

Podsumowanie konkursu odbyło się 21 marca br.

Adamowi Gratulujemy!

Anna M. Świca