Samorząd Wychowanków MDK

Samorząd Wychowanków MDK

W poniedziałkowy wieczór w MDK odbyło się spotkanie przedstawicieli grup artystycznych naszej placów, którzy chcą zaangażować się w pracę Samorządu Wychowanków MDK. Są to młodzi ludzie, pełni energii, zapału do pracy i ciekawych pomysłów, którzy z pewnością wykażą się w tym roku różnymi inicjatywami.

Podczas spotkania organizacyjnego wybrano:

Przewodniczącego – Antoni Dudek (grupa teatralna Spontan)

Zastępcę przewodniczącego – Natalia Iwanek (grupa Ada)

Sekretarza – Michał Garbaty (KTT Impuls)

Skarbnika pomysłów – Rozalia Markowicz (grupa plastyczna 3D)

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Natalia Samulak (Spontan), Alicja Pieczykolan (Ada), Oliwia Olejnicka (Tęczowa Malarnia), Lena Futyma (3D).

Dziękujemy wszystkim za obecność i deklarację zaangażowania.

Funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków w roku szkolnym 2021/22 pełni Joanna Łukaszczyk, nauczyciel zajęć teatralnych i organizator imprez MDK

Skip to content