Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
telefon: 84 686 89 56
email: mdk@mdk.lbl.pl

PŁATNOŚCI SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW
Można dokonać w sekretariacie MDK , pokój nr 201 (drugie piętro) lub

dokonać wpłaty na konto RADY RODZICÓW:

24 9602 0007 0016 0267 3000 0001

 

W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty!