SERDECZNIE ZAPRASZAM

na

Walne Zebranie Stowarzyszenia MZPiT Tanew – „POKOLENIA”

Data 10.V.2015r. (niedziela) godz. 16.00
Miejsce – Młodzieżowy Dom Kultury, Biłgoraj, ul. Nadstawna 56a.

II termin - 10.V.2015r. godz. 16.30

Porządek obrad

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad-Prezes Zarządu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie przez Walne Zebranie porządku obrad, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
 5. Dyskusja.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej pracy w roku 2014.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014.
 8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
 9. Przedstawienie projektu Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2015.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2015.
 12. Inne sprawy.
 13. Zakończenie obrad.

Prezes
Wiesław Hasiec

Kontakt e-mail: hasio1969@wp.pl, tel. 691 708 516

BS Biłgoraj 69 9602 0007 0000 2312 2000 0001