O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Tanew "Pokolenia" powstało w 2002 roku z inicjatywy byłych nauczycieli i członków zespołu Tanew.

Głównym celem, jaki przyświecał założycielom Stowarzyszenia była integracja wielu pokoleń młodzieży i ich nauczycieli na kanwie wspólnych działań, wspierających zespół Tanew. To, co było i jest ważne dla inicjatorów i założycieli stowarzyszenia, to uświadomienie obecnym i przyszłym członkom zespołu i jego nauczycielom, że współtworzą historię i tradycję, wypracowaną przez pokolenia nauczycieli i młodzieży. Tradycję, którą będą kontynuować kolejne pokolenia, a których zadaniem jest zachowanie w dobrej pamięci jego poprzedników, obyczajów i kultury zespołu. Dlatego nazwa naszego stowarzyszenia nie jest przypadkowa.

Zarząd

 1. Wiesław Hasiec - Prezes Zarządu
 2. Jan Gliwa - Z-ca Prezesa
 3. Kraczowska Anna - Sekretarz
 4. Chuchro Ewa - Skarbnik
 5. Lech Kapica - Członek zarządu

Komisja rewizyjna

 1. Dariusz Okoń - Przewodniczący
 2. Mazurek Anna
 3. Gircza Grzegorz

Główne zadania statutowe Stowarzyszenia to:

 • promowanie tradycji regionalnych i kultury narodowej
 • edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • upowszechnianie tradycyjnej kultury tanecznej i muzycznej
 • otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży.
 • Stowarzyszenie swoim działaniem wspiera Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Tanew, który jest niewątpliwym ambasadorem kultury naszego regionu w kraju i za granicą.

  W ramach swoich działań statutowych Stowarzyszenie organizuje obozy szkoleniowe dla zespołu, współfinansuje zakupy strojów regionalnych, wspiera finansowo wyjazdy zespołu na przeglądy i festiwale krajowe i zagraniczne, gdzie ZTL "Tanew" prezentuje nasze tradycje, pieśni i tańce. We współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury organizuje również, w czerwcu każdego roku, Przegląd Form Folklorystycznych "Sitareczka".

  Skromne środki, z których Stowarzyszenie finansuje swoje działania pochodzą w dużej mierze ze składek członkowskich, a także od rodziców dzieci i młodzieży pracującej w zespole "Tanew".

  We wrześniu 2004 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego, co daje nowe możliwości finansowania działań, a przez to promocji kultury naszego regionu i kraju.

  Jeżeli chcesz wspierać naszą działalność, możesz przekazać 1% swojego podatku na nasze konto. Każda, nawet najmniejsza kwota, zostanie wykorzystana na cele statutowe i będzie służyć dzieciom i młodzieży naszego regionu.