Zespół powstał we wrześniu 1982 roku. Od początku swojego powstania do sierpnia 2002 r. zespół pracował przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Od września 2002r. siedzibą zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju. Członkowie zespołu to uczniowie i studenci, którzy dzięki swojej pracy poznają piękno naszej tradycji zawartej w pieśni, tańcu, muzyce.

W swoim programie artystycznym zespół prezentuje polskie tańce narodowe, miejski folklor Lwowa, tańce regionalne z różnych stron kraju, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionu biłgorajskiego. Praca w zespole daje młodzieży możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz wiele satysfakcji ze spotkań ze swoimi rówieśnikami w kraju i za granicą. W ciągu ponad 20 letniej działalności zespół dał około 500 koncertów w Biłgoraju, w Polsce i krajach Europy.

Od 2003r pracę zespołu wspiera Stowarzyszenie "Pokolenia", założone przez byłych jej członków i nauczycieli. Stowarzyszenie dba o zachowanie więzi międzypokoleniowych w zespole a także pozyskuje dodatkowe środki finansowe na zakup strojów, dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, czy organizację spotkań integracyjnych byłych i obecnych członków zespołu.

czytaj więcej...