Opłaty – zajęcia

Opłaty – zajęcia

PŁATNOŚCI SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW
Można dokonać w sekretariacie MDK , pokój nr 201 (drugie piętro) lub dokonać wpłaty na konto RADY RODZICÓW:

  

24 9602 0007 0016 0267 3000 0001

W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

od 01.IX.2023r. – kwota 250 złotych

Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty!