Home / MUZYKĄ MALOWANE - MUZYCZNE IMPRESJE W SZTUCE, konkurs plastyczny w Mysłowicach 2