Home / "Zawierucha" koncertowała podczas wizyty Prezydenta RP 18