Home / Finał XVII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu 6