Pejzaże w bibliotece w Aleksandrowie

Pejzaże w bibliotece w Aleksandrowie

PEJZAŻE to wystawa w formie retrospekcji w kilku obrazach. Ekspozycja jest prezentacją prac malarskich wybitnie utalentowanych absolwentek Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, które uczęszczały na zajęcia plastyczne do pracowni „Tęczowa Malarnia”.

Tym razem obrazy mogą oglądać uczniowie i mieszkańcy Aleksandrowa. Tam, w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej, prezentowanych jest sześć obrazów namalowanych przez pięć młodych artystek z pracowni TĘCZOWA MALARNIA.

Dzięki współpracy z państwem Justyną i Ryszardem Bździuchami – kierującymi biblioteką możemy pokazywać dorobek twórczy dzieci i młodzieży, promować kulturę na terenie powiatu oraz zachęcać do rozwijania talentów w naszej placówce.

Autorki obrazów – Kinga Blicharz, Aleksandra Komosa, Julia Kudełka, Debora Lipińska i Gabriela Tutka – są byłymi wychowankami placówki. Przez czas uczęszczania na zajęcia opiekę artystyczną sprawowała nad nimi Anna Świca – nauczycielka i wychowawca licznego grona utalentowanych młodych ludzi. Nie zawsze swoją przyszłość wiązali oni ze sztuką. Są już dorosłymi ludźmi, wykonującymi zawody z różnych dziedzin, tylko nieliczni ukończyli studia artystyczne. Prace o tematyce pejzażowej wykonane zostały w technice malarstwa akrylowego na papierze i płótnie.

A.M.Ś.

Fotorelacja

Kinga BlicharzKinga BlicharzPejzaże w bibliotece w AleksandrowiePejzaże w bibliotece w Aleksandrowie, Gabriela TutkaDebora LipińskaAleksandra Komosa