O MDK

DYREKTOR - RENATA SOCHA

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Od stycznia 1999 roku, w ramach reformy samorządowej kraju, podlega Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju.


Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Nasza działalność uwzględnia w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru - zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury.Renata Socha
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju


 

Kierownictwo

DYREKTOR - RENATA SOCHA

RENATA SOCHA
DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju

Kadra pedagogiczna

Renata Socha - Dyrektor MDK, nauczyciel dziennikarstwa

Edyta Buczek - nauczyciel tańca
Urszula Demucha - nauczyciel tańca
Agnieszka Wolanin - nauczyciel tańca
Ewa Chuchro - nauczyciel tańca
Anna Świca - nauczyciel plastyki
Irena Kupczak - nauczyciel plastyki
Iwona Pawlos - nauczyciel dziennikarstwa
Andrzej Czernik - nauczyciel muzyki
Jarosław Kloc - nauczyciel muzyki
Joanna Łukaszczyk - nauczyciel zajęć teatralnych
Ingrida Regina Sokołowska - nauczyciel tańca
Kornelia Rudy - nauczyciel muzyki

Przy MDK działa Rada Rodziców i Samorząd Wychowanków

Wybrane wydarzenia

Opole Artis 2018. Zespoły MDK Biłgoraj na gali w opolskim amfiteatrze.

Oficjalne otwarcie MDK

Zespół Tańca Ludowego ”TANEW” z naszego MDK wyróżniony

"Złote Talenty w Złotej Pradze"

"Zespoły MDK na Zjeździe Polonii w Osny pod Paryżem

Zespół Tańca Ludowego "Tanew" na Festiwalu w Amerykańskiej Częstochowie

VI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy „Słońce – Radość – Piękno" w Bułgarii

Jubileuszowy koncert wychowanków MDK

© MDK Biłgoraj 2002-2018