Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
telefon: 84 686 89 56
email: mdk@mdk.lbl.pl


Płatności składek na Radę Rodziców

można dokonać w pokoju nr 201 (na drugim piętrze) lub na konto Rady Rodziców: 24 9602 0007 0016 0267 3000 0001

UWAGA!
W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

PUNKT KONTAKTOWY MDK

Inspektor Ochrony Danych

WALDEMAR BLICHARZ
telefon: 601 319 337
email: iod@mdk.lbl.pl
godziny pracy: 12.00-16.00 (Wtorek)