Ogólnopolski sukces plastyków we Wrocławiu

Ogólnopolski sukces plastyków we Wrocławiu

Zakończył się VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Spójrz okiem artysty – Paul Gauguin“. Konkurs zorganizowała Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu. Wśród laureatów znalazło się osiem wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju uczęszczających na zajęcia plastyczne.

Konkurs jest kolejną realizacją cyklu o wielkich mistrzach. Tegoroczna impreza poświęcona była osobie Paula Gauguina – artysty zafascynowanego egzotyką i dzikością egzotycznych wysp Pacyfiku. Ten francuski malarz uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli postimpresjonizmu i jednego z najważniejszych twórców XX wieku. Innowacyjne spojrzenie na malarską materię, uproszczone formy, płaskie, kontrastowe plamy kolorystyczne, czysta, często nierzeczywista paleta barw, wyraziste kontury – charakteryzowały obrazy Gauguina.

Młodzi artyści – biorący udział w konkursie – poszukiwali nieszablonowych plastycznych wypowiedzi, wprowadzając w swoich pracach własne pomysły interpretacyjne. Wyprawa w świat wyobraźni zaowocowała obrazami, które porywają feerią barw.

Na konkurs nadesłano 557 prac z 96 szkół i pracowni plastycznych z całej Polski. Jury powołane przez Galerię Twórczości Plastycznej Młodych – obradujące pod przewodnictwem artysty plastyka Mariusza Szewczyka – przyznało 23 nagrody równorzędne oraz 32 wyróżnienia w kategorii: fotografia, grafika, malarstwo, rzeźba. Do wystawy pokonkursowej organizatorzy zakwalifikowali 199 prac z 84 ośrodków.

Wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju odniosły wielki sukces zdobywając dwie nagrody, wyróżnienie i pięć kwalifikacji do wystawy.

Nagrodę w kategorii malarstwo otrzymała praca malarska autorstwa trzynastoletniej Izabeli Pogorzelec. Wyróżnienie zdobył obraz HannCybulskiej (lat 14), zaś Antonina Tutka (lat 14), Ada Zych (lat 16), Olga Goch (lat 14) i Dominika Szubiak (lat 14) zdobyły kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Dziewczęta pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni Tęczowa Malarnia.

NAGRODA Izabela Pogorzelec (13 lat)WYRÓŻNIENIE Hanna Cybulska (14 lat)WYSTAWA Ada Zych (lat 16)WYSTAWA Antonina Tutka (lat 14)WYSTAWA Dominika SzubiakWYSTAWA Olga Goch (14 lat)

Spośród podopiecznych Ireny Oręziak-Kupczak z grupy „3D” nagroda w kategorimalarstwo przypadła Annie Jonik (lat 16), a  do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano pracę czternastoletniej Emilii Mazurek.

Nagroda, Annie Jonik (lat 16)Wystawa, Emilii Mazurek (14 lat)

Piękno i oryginalność nadesłanych realizacji plastycznych, kunszt wykonania przyczynił się do powstania wyjątkowej wystawy, którą oglądać można na stronie MDK „Śródmieście” we Wrocławiu.

Uroczysty wernisaż został odwołany z powodu pandemii. Nagrody i dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych zostaną przesłane pocztą.

Gratulujemy!

Anna M. Świca