Muzyka

Zespół Wokalno-Instrumentalny
"ZAWIERUCHA"

O Nas

Zespół wokalno-instrumentalny działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju od ponad 15 lat a pod nazwą Zawierucha ponad 10 lat. Założycielami Zespołu byli p. Jarosław Kloc i p.Andrzej Czernik. Obecnie wokalistów prowadzi
p. Kornelia Rudy a instrumentalistów nadal p. Jarosław Kloc.

Zespół tworzy młodzież z powiatu biłgorajskiego w wieku 13-18 lat, której pasją jest muzyka, gra na instrumentach oraz śpiew. Aktualnie zespół składa się z 25 osób, w tym wokalistów, oraz muzyków grających na: akordeonie, wiolonczeli, skrzypcach, flecie, klarnecie, trąbce, bębenku. Grupa prezentuje się w tradycyjnym stroju biłgorajskim.

Działalność Zespołu łączy wychowawcze cele placówki do której przynależy, a także pełni ważną rolę w podtrzymywaniu, promowaniu oraz przekazywaniu tradycji ludowych naszego regionu. W swoim repertuarze Zespół posiada wiele pieśni wywodzących się z regionu biłgorajszczyzny, roztocza i okolic, w autorskich aranżacjach.

Zawierucha od wielu lat występuje na arenie lokalnej, powiatowej i krajowej. Zespół koncertował również za granicą m.in. w: Bułgarii, Czarnogórze, Macedonii, Słowacji, Ukrainie, Francji, Grecji, Szwajcarii. Przez lata swojej działalności Zespół brał udział w licznych konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobywając liczne nagrody.

Nabór uzupełniający do zespołu prowadzony jest corocznie na podstawie sprawdzenia u kandydatów predyspozycji muzycznych i umiejętności gry na poszczególnych instrumentach.

nauczyciele: Kornelia Rudy, Jarosław Kloc

2021

Wybrany film

Odtwórz film na temat Zawierucha - Szkoła do Hymnu 2021

Nasze Filmy

Koncert Biłgorajska, ty ziemico
Odtwórz film na temat Koncert Biłgorajska, ty ziemico
Dzień Polskiego Folkloru
Odtwórz film na temat Dzień Polskiego Folkloru
11.11.2020 Spektakl poetycko-muzyczny pt. „Wolność”
Odtwórz film na temat 11.11.2020 Spektakl poetycko-muzyczny pt. „Wolność”

Wydarzenia

Aktualności

Sukcesy

Nagrody i wyróżnienia dla Zespołu

Piękno codzienności w jednym kadrze!

Zdjęcia grupy

Archiwum GRUPY – LINK