Zespół Wokalno – Instrumentalny „Zawierucha”

Zespół wokalno-instrumentalny działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju od ponad 15 lat a pod nazwą Zawierucha ponad 10 lat. Założycielami Zespołu byli p. Jarosław Kloc i p. Andrzej Czernik. Obecnie wokalistów prowadzi p. Kornelia Rudy a instrumentalistów nadal p. Jarosław Kloc.

Zespół tworzy młodzież z powiatu biłgorajskiego w wieku 13-18 lat, której pasją jest muzyka, gra na instrumentach oraz śpiew. Aktualnie zespół składa się z 25 osób, w tym wokalistów, oraz muzyków grających na: akordeonie, wiolonczeli, skrzypcach, flecie, klarnecie, trąbce, bębenku. Grupa prezentuje się w tradycyjnym stroju biłgorajskim.

Działalność Zespołu łączy wychowawcze cele placówki do której przynależy, a także pełni ważną rolę w podtrzymywaniu, promowaniu oraz przekazywaniu tradycji ludowych naszego regionu. W swoim repertuarze Zespół posiada wiele pieśni wywodzących się z regionu biłgorajszczyzny, roztocza i okolic, w autorskich aranżacjach.

Zawierucha od wielu lat występuje na arenie lokalnej, powiatowej i krajowej. Zespół koncertował również za granicą m.in. w: Bułgarii, Czarnogórze, Macedonii, Słowacji, Ukrainie, Francji, Grecji, Szwajcarii. Przez lata swojej działalności Zespół brał udział w licznych konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobywając liczne nagrody.

Nabór uzupełniający do zespołu prowadzony jest corocznie na podstawie sprawdzenia u kandydatów predyspozycji muzycznych i umiejętności gry na poszczególnych instrumentach.

nauczyciele: Kornelia Rudy, Jarosław Kloc

Sukcesy wychowanków – CANTO

ROK SZKOLNY 2022-2023

14.11.2022 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dźwięki Wolności Gdynia 2022.

Filip Bednarz, reprezentujący MDK w II kategorii wiekowej, wyśpiewał sobie III miejsce. (Dzieciaki Śpiewaki)

Wyróżniono także występy Amelii Komorowskiej (Studio Wokalne Canto) oraz Amelii Lewkowicz (Dzieciaki Śpiewaki), prezentujących się kolejno w II oraz I kategorii wiekowej.

04.11.2022 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

XXVII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej, Biłgoraj 2022

pod Patronatem Starosty Biłgorajskiego

Organizator: MDK w Biłgoraju

Wystąpiło: 56 podmiotów wykonawczych, w trzech kategoriach wiekowych.

W pierwszej kategorii wiekowej nagrodzone tytułem laureata zostały: Amelia LewkowiczMilena Jargieło (Dzieciaki Śpiewaki)

Wyróżnieniedrugiej kategorii wiekowej wyśpiewał sobie Filip Bednarz. (Dzieciaki Śpiewaki)

Doceniony wyróżnieniem został także występ Wiktorii Tuckiejtrzeciej, najstarszej kategorii wiekowej. (Studio Wokalne Canto)

ROK SZKOLNY 2021-2022

21.04.2022 r. | Kornelia Rudy

XLII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

III Kategoria wiekowa 14-16 lat
I miejsce – Pola Wasąg
III miejsce – Wiktoria Krent
Wyróżnienie – Jakub Trybalski

ROK SZKOLNY 2020-2021

28.05.2021 r. | Kornelia Rudy (zastępstwo – Zbigniew Biliński)

XXV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

W najstarszej kategorii wiekowej – szkoły ponadpodstawowe zaprezentowało się 4 solistów.
Wyróżnienia – Katarzyna Wróblewska

19.04.2021 r. | Kornelia Rudy (zastępstwo – Zbigniew Biliński)

XLI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ BIŁGORAJ 2021
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

w kategorii 11 – 13 lat nagrodzono:
II m-ce – Wiktoria Tucka

w kategorii 14 – 16 lat nagrodzono:
II m-ce – Katarzyna Wróblewska
III m-ce – Jakub Trybalski

w kategorii 17 – 20 lat nagrodzono:
II m-ce – Joanna Płecha

ROK SZKOLNY 2019-2020

08.06.2020 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

Eliminacje – X Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” – Zamość 2020
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

Kwalifikacja do finału

Kategoria IV – Podpora Daria

17.01.2020 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

XX Jubileuszowy Przegląd kolęd i pastorałek “Hej, kolęda, kolęda!”
Organizator: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Do konkursu w czterech kategoriach wiekowych swój udział zgłosiło 86 uczestników.

IV kategoria wiekowa
Daria Podpora zajęła I miejsce
Wyróżnienia otrzymały: Katarzyna WróblewskaKarolina Monastyrska

08.11.2019 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

XXIV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Patronat honorowy i finansowy: Starosta Biłgorajski

Druga kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

Laureat

Zuzanna Płecha, Jakub Trybalski, Pola Wasąg

Trzecia kategoria wiekowa – szkoły średnie:

Laureat

Daria Podpora, Magdalena Sokołowska

29.10.2019 r. | Nauczyciel: Kornelia Rudy

Diecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – MDK Zamość 2019 r., organizowany w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – J.E. Ks. Bp Marian Rojek
Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość

Kategorie wiekowe – soliści:

III kategoria: szkoły ponadpodstawowe

II miejsce

Daria Podpora