Wystawa online „Fascynujący świat zwierząt”

Wystawa online „Fascynujący świat zwierząt”

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i zamknięciem placówek oświatowych oraz kulturalnych wystawa wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju pt. „Fascynujący świat zwierząt”, która miała się odbyć 12 marca 2020 r., zostanie zaprezentowana w formie online.


Wystawa „Fascynujący świat zwierząt” jest czwartą edycją prezentacji twórczości młodych twórców z cyklu WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW oraz podsumowaniem półrocznej pracy grup plastycznych „Fantazja” oraz „3 D”. Opiekunem artystycznym poszczególnych grup oraz organizatorem wystawy jest pani Irena Oręziak-Kupczak.


Tematem wystawy są zwierzęta, nie bez powodu. To zwrócenie uwagi na potrzebę różnorodności świata zwierząt, zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zmniejszania się różnorodności świata biologicznego w tym zwierząt oraz roślin co jest wynikiem zanieczyszczenia środowiska, wycinania lasów, nieodpowiedniej gospodarki rolnej oraz zmniejszania obszarów zielonych. Głównym celem wystawy jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.


Autorzy prac to wychowankowie grup plastycznych: „Fantazja” w wieku 9-13 lat oraz wychowankowie grupy młodzieżowej „3 D” w wieku 14-19 lat.
Wśród prezentowanych prac możemy zobaczyć różne gatunki zwierząt przedstawione w ich naturalnym środowisku: ssaki, płazy, gady i ptaki.

Fotorelacja